Jak otrzymać pomoc

Jak otrzymać pomoc

Jeśli  chcesz otrzymać pomoc musisz do nas napisać na adres:

  Fundacja „Dobro Powraca”

Przybrda 14a

78-425 Biały Bór

Załącz komplet wymaganych dokumentów (do pobrania TUTAJ) wraz ze zdjęciem i wyślij.

  Pamiętaj! Wniosek nie kompletny, nie będzie rozpatrzony!

Regulamin jest dostępny w zakładce Do pobrania.

Aby zostać podopiecznym FUNDACJI „DOBRO POWRACA”

 

§ 1
Należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie Fundacji wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych.

§ 2
Do wniosku należy dołączyć informacje o chorobie/chorobach współistniejących, potrzebach i formie wnioskowanej pomocy. Do wniosku załączamy zdjęcie.

§ 3
Decyzję o wpisaniu na listę podopiecznych Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji po otrzymaniu wymaganych dokumentów.

§ 4
Zarząd Fundacji o swojej decyzji powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w ciągu 21 dni.

§ 5
Pozytywna decyzja wiąże się z podpisaniem umowy pomiędzy wnioskodawcą, a Zarządem Fundacji.

§ 6
Kwestie związane z użyczeniem konta, promowaniem akcji, wsparciem działań dla podopiecznego zawarte są w umowie.

§ 7
Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Zarząd Fundacji „Dobro Powraca”