Jak pomóc

Jak pomóc

Największe szczęście to urodzić się dobrym.
Każdy dobry człowiek potrafi podzielić się swoim dobrem!
Chcesz pomóc: dzieciakom, osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym. MOŻESZ!
Każda nawet najmniejsza wpłata to pomoc dla potrzebujących.
Podziel się dobrem!

 

Wpłat możesz dokonywać wpłacając środki finansowe na konto:
 
Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Białym Borze
ul Żymierskiego 8, 78-425 Biały Bór.
Nr: 24 9317 1025 1302 6635 2000 0010
CHCESZ NAS WESPRZEĆ Z ZAGRANICY?
 
 
Wpłat możesz dokonać również z zagranicy, wpłacając środki finansowe na konto:
SGB-Bank Spółka Akcyjna, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań
Nr: 24 9317 1025 1302 6635 2000 0010
PL SWIFT: GBWCPLPP

 

Fundacja przyjmuje także darowizny rzeczowe. Masz coś co przyda sie jeszcze komuś. Zadzwoń lub napisz chętnie zabierzemy to od Ciebie. Dzięki temu będziemy mogli pomóc naszym podopiecznym.
________________________________________
Darowizny od osób fizycznych:
Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny przekazane:
– na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):
organizacjom (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
– na cele kultu religijnego
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji, natomiast w sytuacji darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.
________________________________________
Darowizny od osób prawnych:
Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny przekazane:
– na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):
organizacjom (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy
prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie
– na cele kultu religijnego
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji, natomiast w sytuacji darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.