30/2 ratuje życie ! – szkolenia.

30/2 ratuje życie ! – szkolenia.

Już od godzin rannych w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie trwały przygotowania do kolejnych etapów działań w programie Działaj Lokalnie. Tym razem trochę teorii i bardzo dużo, dużo praktyki. Pod okiem Ratownika KPP Pani Ewy Tośko-Korszun – wiceprezes Stowarzyszenia Ochotnicza Grupa Ratownicza „Tadmed”, dzieciaki uczestniczyły w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Złamania, omdlenia, urazy i rany omówione. Sztuczne oddychanie oraz pozycje boczne zaliczone . Brawo Wy !!!W ramach projektu „30/2 -ratuje życie” przy wsparciu Fundacja Nauka dla Środowiska, udało się przeprowadzić szkolenia dla dzieciaków, zakupić apteczki do szkoły, płyny do dezynfekcji rąk oraz poczęstunek dla dzieciaków. Ale to jeszcze nie wszystko …Dziękujemy Dyrekcji Szkoły oraz pedagogom za zaangażowanie i pomoc.

Zarząd Fundacji.

Comments are closed.