Mikrodotacje na finiszu!

Mikrodotacje na finiszu!

„Z naturą pod rękę ze zdrowiem pod pachę”

Prawie trzy miesiące, trwały działania integrujące seniorów z Gminy Biały Bór.  W ramach projektu Mikrodotacje,  Lokalne  przedsięwzięcia FIO w Województwie zachodniopomorskim na lata 2021-2023, uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach manualnych dotyczących pracy z gipsem ceramicznym, stolarskich: budowy domków dla owadów, kosmetycznych: przygotowanie własnego kremu na bazie produktów pszczelich. Grupa Seniorów uczestniczyła także w wycieczce do Gospodarstwa Pasiecznego w Czarnym Wielkim celem udziału w aptiterapi. Podczas wizyty w gospodarstwie, mogli Oni skosztować kilku rodzajów miodu i zobaczyć cały etap technologiczny jego pozyskiwania . Podczas trwania projektu odbyło się też spotkanie z psychologiem, który poruszył wiele wątków wieku senioralnego min. zdrowie, aktywność, stres, depresja, osamotnienie.

Każdy uczestnik w ramach projektu otrzymał słodki upominek jako pamiątkę w/w działań.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w naszych działaniach.

Zarząd Fundacji „DOBRO POWRACA”.

#fundacjapodaniołem, #fundacjainicjatywspołecznogospodarczychkomes, #koszalińskaagencjarozwojuregionalnego, #fundacjanaukadlaśrodowiska, #komitetdosprawpożytkupublicznego, #niw, #nowefio,

Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO NA LATA 2021-2030.#NOWEFIO, #NIW.

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ze środków #NOWEFIO, Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Comments are closed.